آموزش ساخت پیتزا با blender
آموزش ساخت چراغ مدرن در بلندر
نحوه ایجاد صحنه طبیعت واقع گرایانه در بلندر
آموزشهای SomeKevin – Blender Speed art 10-25
آموزش Create a Modern Interior : Blender Tutorial
آموزش مدلسازی ساندویچ در بلندر
مدلسازی مداد در بلندر
آموزش ساخت یک خانه در بلندر
آموزش Creating a Tower Defense Game
آموزش Architectural Design Tools in Blender
آموزش INTRODUCTION TO BLENDER
آموزش CGCookie – Fundamentals of Lighting
آموزش ساخت یک محیط 3 بعدی در بلندر | Udemy – Creating 3D environments in Blender
آموزش نورپردازی واقع گرایانه در بلندر | Creative Shrimp – Realistic Lighting in Blender
آموزش Blender Inside Out
آموزش طراحی محیط داخلی در بلندر | Creating an Interior Scene with Blender