آموزش ساخت نمایی از یک روستای قرون وسطی
آموزش مدلسازی تبر جنگی در بلندر
نحوه ساختن assets برای بازی در بلندر
آموزش مدلسازی دروازه قلعه در بلندر
مدلسازی مسلسل دستی Suomi M31
آموزش مدلسازی ساندویچ در بلندر
ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر
مدلسازی مداد در بلندر
مدلسازی و متحرک سازی قطار اسباب بازی در بلندر
مدلسازی لوازم آشپزخانه در بلندر
آموزش ساخت یک خانه در بلندر
آموزش Modeling Modular Game Assets
آموزش Creating a Tower Defense Game
مدلسازی منظره در بلندر
مدلسازی کتابخانه در بلندر
مدل سازی تخت خواب در blender