آموزش CGCookie Creating Plants in Blender
آموزش Architectural Design Tools in Blender
آموزش مدل سازی نمایی از شهر ونیز
آموزش INTRODUCTION TO BLENDER
آموزش CGCookie – Fundamentals of Shading
آموزش ساخت یک محیط 3 بعدی در بلندر | Udemy – Creating 3D environments in Blender
آموزش کامل ساخت انیمیشن سینتل | Durian Open Movie Project – Sintel Full DVD Set
آموزش Blender Inside Out
آموزش ساخت یک اسلحه تخیلی در بلندر | Creating a Sci-Fi Gun in Blender
آموزش طراحی محیط داخلی در بلندر | Creating an Interior Scene with Blender
آموزش مدلینگ تا انیمیت یک انسان نخستین در بلندر | Creating a Production Ready Character in Blender
آموزش ساخت شفق قطبی شمالی در در بالای کوه ها | Create the Aurora Borealis over Mountains
آموزش ساخت کره زمین در بلندر | How to Make Earth in Blender
آموزش ساخت یک لاک پشت از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | Creating a Little Cartoon Turtle in Blender
آموزش مقدماتی متریال ها در بلندر | Pluralsight – Introduction to Materials in Blender
آموزش ساخت شکلات روز ولنتاین در بلندر | How to create 3D Chocolates! Valentines Day