آموزش شناخت ویژگی های بلندر | Master It Vol. 1 & 2 – Fundamentals
آموزش معماری در بلندر | The Architecture Academy Week 1-10
آموزش فارسی ریگینگ پا بطور کامل در بلندر | Leg Rig in Blender
آموزش فارسی ریگینگ صورت بطور کامل در بلندر | Face Rig in Blender
آموزش ساخت تانک کارتونی در بلندر | How To Model and Rig a Cartoon Tank In Blender
آموزش Blender Foundation – Venoms Lab 2
آموزش Caminandes: Gran Dillama
آموزش Creating Piero Complete Production Course
آموزش Introduction to Character Modeling in Blender