آموزش کامل ساخت یک اژدها از طراحی تا ریگینگ در بلندر | Creature Factory 2
آموزش ساخت یک زیر دریایی کارتونی پیکسار در بلندر | Blender Tutorial Series – Pixar-style Submarine
آموزش ساخت کاراکتر Micky از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | Blender Tutorial Series – Micky
آموزش مقدماتی ریگینک در بلندر | Introduction to Rigging in Blender
آموزش کامل ساخت یک سگ از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | JB5 – “Jacky Boy” Blender Tutorial Series Introduction
آموزش کامل ساخت یک سگ از ابتدا تا انتها | Gumroad – Jack Russell – Blender 3D – full course
آموزش نحوه ساخت چشم کارتونی ریگ شده | Advanced Cartoon Eye Rig
آموزش مجموعه ای ساخت کاراکتر Tim در بلندر | Tim – Tutorial Series
آموزش مدلسازی و انیمیت ربات JB4K در بلندر | Johnny Blender 4000 AKA JB4K
آموزش ریگینگ یک کاراکتر کارتونی در بلندر | Rigging a Cartoon Character in Blender
آموزش مجموعه ای ساخت کاراکتر در بلندر | Blender Character Creation Series
آموزش ریگ کردن چشم ها در بلندر | Intro to Rigging in Blender (How to rig eyes)
آموزش ریگ کردن پا و ساق پا در بلندر | How to rig a leg and foot in Blender
آموزش ریگینگ حرفه ای جت جنگنده | Mechanical Rigging of a Fighter Jet
آموزش حرفه ای ریگینگ وسایل چرخ دار در بلندر | Rigging Vehicles with Automatic Suspension
آموزش شناخت ویژگی های بلندر | Master It Vol. 1 & 2 – Fundamentals