مدلینگ ربات
آموزش مدلینگ و انیمیشن ربات سگ نما
sintel_baby_dragon
آموزش کامل ساخت انیمیشن سینتل | Durian Open Movie Project – Sintel Full DVD Set
CG Masters - Character Creation
آموزش کامل ساخت یک نینجا در بلندر | CG Masters – Character Creation Volume 1- 3.5
Blender Inside Out
آموزش Blender Inside Out
humane_rigging
آموزش ریگینگ انسان در بلندر | Humane Rigging In Blender
Cloud Blender - BlenRig
آموزش حرفه ای ریگینگ در بلندر | Cloud Blender – BlenRig
Tears of Steel
آموزش کامل ساخت فیلم Tears of Steel در بلندر | Tears of Steel
Blender Cookie Low Poly Character Creation Training
آموزش ساخت کاراکتر برای بازیسازی در بلندر | Blender Cookie – Low Poly Character Creation Training
CGCookie - Rigging Tank Treads in Blender
آموزش ریگینگ چرخ های تانک در بلندر | Rigging Tank Treads in Blender
Digital Tutors - Creating a Production Ready Character in Blender
آموزش مدلینگ تا انیمیت یک انسان نخستین در بلندر | Creating a Production Ready Character in Blender
CGCookie - Fundamentals of Rigging
آموزش اصول مقدماتی ریگینگ در بلندر | CG Cookie Fundamentals of Rigging
How-To-Easily-Rig-Doors-On-Buildings-Blender-2.70-Tutorial
آموزش ساخت درهای ریگ شده ساختمان در بلندر | How To Easily Rig Doors On Buildings Blender
Creating a Little Cartoon Turtle in Blender
آموزش ساخت یک لاک پشت از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | Creating a Little Cartoon Turtle in Blender
CGI-Facial-MocapTutorial-HD-Facial-Mocap-Using-Blender-by-Emilio-Riquelme
آموزش کپچر صورت در بلندر | Face Capture Turturial
horse
آموزش مدلینگ ، ریگینگ و انیمیت یک اسب کارتونی در بلندر | How To Make A Cartoon Horse In Blender
Creature Factory 2
آموزش کامل ساخت یک اژدها از طراحی تا ریگینگ در بلندر | Creature Factory 2