آموزش مدلسازی ساندویچ در بلندر
ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر
مدلسازی مداد در بلندر
مدلسازی و متحرک سازی قطار اسباب بازی در بلندر
مدلسازی لوازم آشپزخانه در بلندر
آموزش ساخت یک خانه در بلندر
مدلسازی کتابخانه در بلندر
مدل سازی تخت خواب در blender
آموزش 3DMotive – UV Mapping in Blender
آموزش CGCookie Sculpting the Wrangler
آموزش Creative Shrimp – Blender space vfx
آموزش Udemy – Learn Blender 3D – Become a 3D artist and create 50 models
آموزش CGCookie – Modeling Realistic Characters with Blender
آموزش Modeling coffee grinder in Blender
آموزش مدل سازی نمایی از شهر ونیز
آموزش The Cliff Tower Fantasy Blender 3D Full course