آموزش مدلسازی و انیمیت ربات JB4K در بلندر | Johnny Blender 4000 AKA JB4K
آموزش مجموعه ای ساخت کاراکتر در بلندر | Blender Character Creation Series
آموزش متحرک سازی کتاب در بلندر | Animating a Book in Blender
آموزش استفاده از روان نویس در بلندر | How to use Grease Pencil in Blender
آموزش ابتدایی متحرکسازی کاراکتر در بلندر | Blender Animation: Character Animation with Blender
آموزش کامپوزیت یک هیولای سه بعدی در صحنه واقعی | Compositing a 3D Monster into a Live Action Scene
آموزش حرفه ای مبانی ساخت علف و سبزه در بلندر | The Grass Essentials
آموزش شناخت ویژگی های بلندر | Master It Vol. 1 & 2 – Fundamentals
آموزش کامل ساخت انواع طبیعت در بلندر | The Nature Academy
آموزش ساخت جنگل ترسناک در بلندر | Dark Forest Tutorial Series
آموزش ساخت صحنه زیر آب همراه با تابش نور | Create an Underwater Scene with Volumetric Lighting
آموزش ساخت آبشار تماشایی در بلندر | Create Gorgeous Waterfalls
آموزش ساخت پرچم متحرک در بلندر | Create an Animated Flag
آموزش متحرک کردن ساعت در بلندر | Blender Tutorial For Beginners: Animation
آموزش ساخت چمن های متحرک در بلندر | Make Realistic Animated Grass
آموزش شبیه سازی اقیانوس در بلندر | How to simulate an Ocean in Blender