آموزش حرفه ای انیمیت و متحرکسازی در بلندر | Blender Animation Toolkit
آموزش مدلینگ تا انیمیت یک انسان نخستین در بلندر | Creating a Production Ready Character in Blender
آموزش خدشه دار کردن تصویر در بلندر | Blender Tutorial: How to distort an image
آموزش ساخت یک لاک پشت از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | Creating a Little Cartoon Turtle in Blender
آموزش فارسی نحوه حرکات مختلف دوربین در بلندر
آموزش مدلینگ ، ریگینگ و انیمیت یک اسب کارتونی در بلندر | How To Make A Cartoon Horse In Blender
آموزش اصول و پایه ی متحرکسازی در بلندر | Mastering The Basics of Animation in Blender
آموزش حرفه ای پارتیکل در بلندر | cmiVFX – Blender Particle Animation
آموزش ساخت یک زیر دریایی کارتونی پیکسار در بلندر | Blender Tutorial Series – Pixar-style Submarine
آموزش ساخت کاراکتر Micky از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | Blender Tutorial Series – Micky
آموزش انیمیشن و متحرکسازی یک کاراکتر در بلندر | Blender: Creating a Finished Character Animation
آموزش انیمیشن و متحرکسازی در بلندر سایکل | Animating a Walk Cycle in Blender
آموزش کامل ساخت یک سگ از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | JB5 – “Jacky Boy” Blender Tutorial Series Introduction
آموزش نقشه برداری دوربین از یک جزیره در بلندر | Blender 2.65 Camera Mapping Island Tutorial
آموزش کامل ساخت یک سگ از ابتدا تا انتها | Gumroad – Jack Russell – Blender 3D – full course
آموزش مجموعه ای ساخت کاراکتر Tim در بلندر | Tim – Tutorial Series