مدلینگ ربات
آموزش مدلینگ و انیمیشن ربات سگ نما
sintel_baby_dragon
آموزش کامل ساخت انیمیشن سینتل | Durian Open Movie Project – Sintel Full DVD Set
CG Masters - Character Creation
آموزش کامل ساخت یک نینجا در بلندر | CG Masters – Character Creation Volume 1- 3.5
Blender Inside Out
آموزش Blender Inside Out
Pluralsight - Creating Game Animations in Blender
آموزش انیمیشن و متحرکسازی در ساخت بازی | Creating Game Animations in Blender
CGCookie Parkour Character Animation in Blender
آموزش انیمیت کاراکتر پارکور باز در بلندر | Parkour Character Animation in Blender
Tears of Steel
آموزش کامل ساخت فیلم Tears of Steel در بلندر | Tears of Steel
Blender Cookie Low Poly Character Creation Training
آموزش ساخت کاراکتر برای بازیسازی در بلندر | Blender Cookie – Low Poly Character Creation Training
Blender Animation Toolkit
آموزش حرفه ای انیمیت و متحرکسازی در بلندر | Blender Animation Toolkit
Digital Tutors - Creating a Production Ready Character in Blender
آموزش مدلینگ تا انیمیت یک انسان نخستین در بلندر | Creating a Production Ready Character in Blender
Blender-Tutorial-How-to-distort-an-image
آموزش خدشه دار کردن تصویر در بلندر | Blender Tutorial: How to distort an image
Creating a Little Cartoon Turtle in Blender
آموزش ساخت یک لاک پشت از مدلینگ تا انیمیت در بلندر | Creating a Little Cartoon Turtle in Blender
moving camera
آموزش فارسی نحوه حرکات مختلف دوربین در بلندر
horse
آموزش مدلینگ ، ریگینگ و انیمیت یک اسب کارتونی در بلندر | How To Make A Cartoon Horse In Blender
Digital.Tutors.Mastering.The.Basics.of.Animation.in.Blender
آموزش اصول و پایه ی متحرکسازی در بلندر | Mastering The Basics of Animation in Blender
cmiVFX - Blender Particle Animation
آموزش حرفه ای پارتیکل در بلندر | cmiVFX – Blender Particle Animation