آموزش مقدماتی بلندر به زبان فارسی ( رایگان )
آموزش فارسی نحوه حرکات مختلف دوربین در بلندر
توضیحات فارسی کامل در رابطه با موتور بلندر سایکل و راه های سریعتر رندر گرفتن در این موتور رندر
آموزش فارسی ساخت متریال کارتونی و پلاستیکی در بلندر
آموزش فارسی ایجاد متریال و تکسچر واقعی در بلندر
آموزش فارسی ریگینگ پا بطور کامل در بلندر | Leg Rig in Blender
آموزش فارسی ریگینگ صورت بطور کامل در بلندر | Face Rig in Blender