آموزش ساخت چراغ مدرن در بلندر
آموزش مقدماتی ساخت قوری در بلندر
آموزش مدلسازی هواپیما از روی بلوپرینت
آموزش متحرک کردن پرچم در بلندر
دانلود آموزش Primitive Transform Challenge
ساخت متن توسط شاخه های مارپیچ
آموزش مدلسازی موتور جت هواپیما
آموزش ساخت درخت کارتونی در بلندر
آموزش ساخت درخت کارتونی در بلندر
ساخت کوه یخ شناور در بلندر
آموزش Udemy – Learn Blender 3D – Become a 3D artist and create 50 models
آموزش مدلسازی فیل فانتزی در بلندر
آموزش udemy – 3D Animation with Blender for beginners
آموزش INTRODUCTION TO BLENDER
آموزش مدلینگ و انیمیشن ربات سگ نما
شروع سریع و آسان یادگیری نرم افزار بلندر
آموزش CGCookie – Fundamentals of Rendering with Cycles