آموزش ساخت ساعت مچی در blender
آموزش ساخت مدل low poly برای بازی
آموزش ساخت درخت کارتونی در بلندر
آموزش ساخت درخت کارتونی در بلندر
ساخت کوه یخ شناور در بلندر
آموزش ساخت نمایی از یک روستای قرون وسطی
آموزش مدلسازی تبر جنگی در بلندر
نحوه ساختن assets برای بازی در بلندر
آموزش مدلسازی دروازه قلعه در بلندر
آموزش CGCookie – Animation Workflow & Body Mechanics
مدلسازی مسلسل دستی Suomi M31
Blender Tutorial EEVEE : Getting Started
آموزش مدلسازی ساندویچ در بلندر
ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر
مدلسازی مداد در بلندر
مدلسازی و متحرک سازی قطار اسباب بازی در بلندر
مدلسازی لوازم آشپزخانه در بلندر