کتاب های بلندر


کتاب فارسی آموزش مقدماتی بلندر

Blender-learning-pdf-bookدانلود کتاب با لینک مستقیم


Beginning Blender: Open Source 3D

Modeling, Animation, and Game Design

Beginning.Blender.Nov.2010دانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6

Blender Essential Guide 2.5دانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender For Dummies

Blender For Dummiesدانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender 2.5 Materials and Textures Cookbook

Blender.2.5.Materials.and.Textures.Cookbookدانلود کتاب با لینک مستقیم


 

Blender 2.49 Scripting

Blender.2.49.Scriptingدانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender 3D 2.49 Incredible Machines

Blender.3D.2.49.Incredible.Machinesدانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender 3D Architecture, Buildings, and Scenery

Blender.3D.Architecture.Buildings.and.Scenery.Jun.2008دانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender Basics Book- 3rd Edition

BlenderBasics_3rdEdition2009bدانلود کتاب با لینک مستقیم


Bounce, Tumble, and Splash!: Simulating the Physical World with Blender 3D

Bounce Tumble and Splash Simulatingدانلود کتاب با لینک مستقیم


Character Development in Blender 2.5

Character_Development_in_Blender_2.5دانلود کتاب با لینک مستقیم


Digital Lighting and Rendering

Digital Lighting And Rendering 2nd Editionدانلود کتاب با لینک مستقیم


The Essential Blender: Guide to 3D Creation with the Open Source Suite Blender

EssentialBlenderدانلود کتاب با لینک مستقیم


Foundation Blender Compositing

Foundation Blender Compositing (2009)دانلود کتاب با لینک مستقیم


Mastering Blender

Mastering.Blenderدانلود کتاب با لینک مستقیم


Blender 2.5 Lighting and Rendering

Packtpub.Blender.2.5.Lighting.and.Rendering.Nov.2010دانلود کتاب با لینک مستقیم


Introducing Character Animation with Blender

Sybex.Introducing.Character.Animation.with.Blender.Feb.2007دانلود کتاب با لینک مستقیم