مدلسازی مداد در بلندر


ساخت لوازم و ابزارهای کوچک و گوناگون جهت استفاده در تبلیغاتهای ویدیویی یا استفاده از مدلها در سایت های فروشگاهی از جمله کارهایی است که بخش زیادی از فعالیت های یک مدلساز را ممکن است تشکیل دهد ، حرفه ای شدن در این موارد را میتوان با تمرین های گوناگون و کسب تجربه بدست آورد ، در این آموزش شما نحوه مدلسازی مداد در بلندر را مشاهده خواهید کرد .

کیفیت تصویری آموزش : 1920×1080 – Full HD

زمان آموزش 70 دقیقه

دانلود – 760 مگابایت