ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر


در این آموزش شما نحوه ساخت یک کوه واقعی گرایانه در بلندر را مشاهده خواهید کرد ، مشابه این کوه ها را در سینمایی ارباب حلقه ها دیده اید البته شاید به کیفیت و زیبایی آن نباشد اما این آموزش شما را به یادگیری بهتر این موضوع کمک خواهد کرد .

 

کیفیت تصویری آموزش :  Full HD

زمان آموزش :  1:23:37

دانلود – 1.08 GB