دانلود آموزش Primitive Transform Challenge


در این آموزش ابتدا به شرح موارد مقدماتی همچون تغییر شکل ، چرخش و … اجسام پرداخته می شود و در ادامه می آموزد که چه چیزهایی میتوان با هشت ابزار موجود در قسمت mesh ایجاد کرد و در نهایت پس از یادگیری موارد ابتدایی به ساخت یک محیط ساده اقدام خواهیم کرد .

کیفیت تصویری آموزش : 720×1280 – HD

زمان آموزش :  1:10 ساعت

دانلود – 206 مگابایت