آموزش کامل ساخت فیلم Tears of Steel در بلندر | Tears of Steel


Tears of Steel

آموزش blender : آموزش کامل ساخت فیلم Tears of Steel در بلندر

Tears of Steel

توضیحات : در این آموزش فوق العاده حرفه ای و محبوب ، شما با کل پروژه ساخت فیلم Tears of Steel که تمام جلوه های ویژه آن با نرم افزار بلندر ساخته شده همراه هستید و مراحل کار ساخت این فیلم با کمک نرم افزار بلندر را خواهید دید و به چگونگی ساخت این پروژه عظیم پی خواهید برد !

نسخه بلندر کار شده در این آموزش : 2.63

سطح آموزش : سخت

حجم آموزش : 23 گیگابایت

ویدیویی از این آموزش :
شما می توانید این فایل را از لینک های زیر دانلود نمایید :
DVD (1)
Tears of Steel (Part 1) - 1 GB
Tears of Steel (Part 2) - 1 GB
Tears of Steel (Part 3) - 1 GB
Tears of Steel (Part 4) - 1 GB
Tears of Steel (Part 5) - 1 GB
Tears of Steel (Part 6) - 1 GB
Tears of Steel (Part 7) - 10 MB
DVD (2)
Tears of Steel (Part 1) - 1 GB
Tears of Steel (Part 2) - 1 GB
Tears of Steel (Part 3) - 1 GB
Tears of Steel (Part 4) - 1 GB
Tears of Steel (Part 5) - 1 GB
Tears of Steel (Part 6) - 1 GB
Tears of Steel (Part 7) - 150 MB
DVD (3)
Tears of Steel (Part 1) - 1 GB
Tears of Steel (Part 2) - 1 GB
Tears of Steel (Part 3) - 1 GB
Tears of Steel (Part 4) - 1 GB
Tears of Steel (Part 5) - 340 MB
DVD (4)
Tears of Steel (Part 1) - 1 GB
Tears of Steel (Part 2) - 1 GB
Tears of Steel (Part 3) - 1 GB
Tears of Steel (Part 4) - 1 GB
Tears of Steel (Part 5) - 1 GB
Tears of Steel (Part 6) - 1 GB
Tears of Steel (Part 7) - 340 MB

برچسب‌ها:

,

,

,

,

,

,