آموزش Udemy – Learn Blender 3D – Become a 3D artist and create 50 models


آموزش اصول اولیه  مدل سازی، بافت، رندر و انیمیشن با استفاده از    Blender3D  .

این آموزش با گفتن نکات کلیدی به مبتدیان کمک میکند تا بهتر بتوانند یاد بگیرند ، از نکات خوب این آموزش پرداختن به مباحث مختلف برای شروع کنندگان کار با بلندر است که در آن شما علاوه بر رابط کاربری مسائلی همچون مدلسازی ، بافت و مواد ، انیمیشن را نیز یاد خواهید گرفت .

حجم آموزش : 1.87 GB

دانلود آموزش Udemy – Learn Blender 3D – Become a 3D artist and create 50 models  :

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم