آموزش udemy – 3D Animation with Blender for beginners


در این قسمت آموزش 3D Animation with Blender for beginners از سایت udemy  را برای دانلود قرار داده ایم ، در این آموزش موارد مقدماتی در انیمیت کردن یک شخصیت نشان داده خواهد شد و سپس شخصیت را وارد یک محیط کرده و یک انیمیشن کاملتری را از موارد مختلف در یک محیط ایجاد میکند .

نکته : فایلهای پروژه در مجموعه قرار ندارد .

لینک های دانلود

دانلود –  610 مگابایت