آموزش Smoke Simulation Tutorial – Blender Cycles


در این آموزش نگاهی خواهیم داشت به چگونگی شبیه سازی دود در Cycles ، مراحل و روند کار در این ویدیو به شرح زیر می باشد :

0:08 – Quick Smoke
2:06 – Animating the emitter
4:21 – Camera and lighting
9:26 – Rendering and exporting
12:17 – Post production in After Effects

کیفیت تصویری آموزش : 1920×1080 – Full HD

زمان آموزش :  15 دقیقه

دانلود – 114 مگابایت