آموزش Modeling Weapons for a First Person Shooter


نحوه مدلسازی یک اسلحه را خواهید آموخت ، این اسلحه با جزئیات بالا مدلسازی میشود اما با پالیگان کم و برای استفاده در بازی بهینه سازی شده است .
این آموزش توسط موسسه آموزشی cgcookie منتشر شده است .

حجم آموزش : 2.45 GB

دانلود آموزش Modeling Weapons for a First Person Shooter :

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنجم
دانلود – بخش ششم
دموی آموزش :