آموزش INTRODUCTION TO BLENDER


آموزش INTRODUCTION TO BLENDER که برای دانلود قرار داده ایم ، توسط سایت cgcookie منتشر شده ، این آموزش برای کسانیکه قصد دارند کار با بلندر را شروع کنند مناسب میباشد ، در این آموزش ابتدا مبانی کار را یاد خواهید گرفت و سپس موارد زیر را مرور خواهید کرد :

 Blender Basics
Mesh Modeling Fundamentals
Fundamentals of Lighting
Fundamentals of Texturing
Fundamentals of Shading
Fundamentals of Rendering
Fundamentals of Compositing

 

حجم آموزش : 3.5GB
دانلود آموزش cgcookie – Learning Flow – Introduction to Blender :