آموزش Design packages in Blender and Photoshop


آموزش مدلسازی و طراحی بسته های مواد غذایی .

کیفیت تصویری آموزش : 1920×1080 – Full HD

زمان آموزش :  2 ساعت

دانلود – 748 مگابایت

دانلود فایل نهایی بلندر