آموزش CGCookie Sculpting the Wrangler


در این آموزش با مدلسازی یک کاراکتر برای استفاده در ساخت بازی آشنا خواهیم شد .

حجم آموزش : 2.09 GB

دانلود آموزش CGCookie Sculpting the Wrangler :

دانلود