آموزش CGCookie – Animation Workflow & Body Mechanics


شما در این دوره آموزشی با تکنیک ها و مهارتهای انیمیت و متحرک ساختن مدل یا شخصیت آشنا خواهید شد ، در این آموزش بر روی کاراکترهای مکانیکی تمرکز دارد و شما یاد خواهید گرفت که چگونه آنها را بصورت طبیعی متحرک سازی کنید ، در این آموزش مواردی همچون پریدن ، بلند کردن ، دویدن و .. را کار خواهید کرد ، این آموزش به شما در افزایش توانایی متحرک سازی کمک خواهد کرد .

فایلهای مورد نیاز در این بسته آموزشی قرار دارد .

حجم آموزش : 2.20 GB

دانلود آموزش CGCookie – Animation Workflow & Body Mechanics :

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنجم