آموزش کامل ساخت یک نینجا در بلندر | CG Masters – Character Creation Volume 1- 3.5


CG Masters Character Creation

آموزش blender : آموزش کامل ساخت یک نینجا در بلندر

CG Masters – Character Creation Volume 1- 3.5

توضیحات : آموزش ساخت کاراکتر نینجا سایت سی جی مسترس در بلندر که یکی از حرفه ای ترین و فوق العاده ترین آموزش ها برای بلندرکاران می باشد ، شامل 3 قسمت می باشد که قسمت اول و دوم با عنوان CGMasters – Ninja Character Creation Volume 1 and 2 شامل آموزش های مربوط به مدلینگ و ریگینگ کاراکتر نینجا و قسمت سوم با عنوان CGMasters – Ninja Character Creation Volume 3 – Texturing مربوط به بافت دهی و تکسچر نینجا و قسمت سه و نیم با عنوان CG Masters – Character Creation Volume 3.5: Cycles Convert شامل کانورت کاراکتر به بلندر سایکل می باشد.

زمان آموزش : 32 ساعت

نسخه بلندر کار شده در این آموزش : 2.70

سطح آموزش : سخت

حجم آموزش : 18.5 گیگابایت

ویدیویی از این آموزش :
شما می توانید این فایل را از لینک های زیر دانلود نمایید :
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 1) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 2) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 3) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 4) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 5) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 6) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 7) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 8) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 9) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 10) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 1 and 2 (Part 11) - 570 MB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 3 – Texturing
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 3 – Texturing (Part 1) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 3 – Texturing (Part 2) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 3 – Texturing (Part 3) - 1 GB
CGMasters - Ninja Character Creation Volume 3 – Texturing (Part 4) - 940 MB
CG Masters - Character Creation Volume 3.5: Cycles Convert
CG Masters - Character Creation Volume 3.5: Cycles Convert (Part 1) - 1 GB
CG Masters - Character Creation Volume 3.5: Cycles Convert (Part 2) - 1 GB
CG Masters - Character Creation Volume 3.5: Cycles Convert (Part 3) - 1 GB
CG Masters - Character Creation Volume 3.5: Cycles Convert (Part 4) - 940 MB

برچسب‌ها:

,

,

,

,

,

,

,

,