آموزش مدلسازی کیک های کوچک در blender


آموزش مدلسازی کیک های کوچک در blender

کیفیت تصویری آموزش : 1920×1080 – Full HD

زمان آموزش : 55 دقیقه

دانلود 270 مگابایت

فایلهای پروژه :

Download the texture used in cakes

Download the finished file