آموزش مدلسازی کیک در بلندر


آموزش پیش رو مراحل ساخت یک کیک در نرم افزار بلندر را نشان میدهد ، شما در طی زمان 1:40 ساعت با مراحل ساخت آن آشنا میشوید .

کیفیت تصویری آموزش : 720×1280 – HD

زمان آموزش :  1:40 ساعت

دانلود – 325 مگابایت

دانلود فایل نهایی

مشاهده تکستچر نان

مشاهده پس زمینه

مشاهده تسکتچر گلبرگ