آموزش مدلسازی تبر جنگی در بلندر


آموزشی که در این قسمت برای دانلود قرار داده شده نحوه ساختن تبر جنگی در بلندر را نشان میدهد :

کیفیت تصویری آموزش : 1280×720 – HD

زمان آموزش :  1:48 ساعت

دانلود – 960 مگابایت