آموزش ساخت چراغ مدرن در بلندر


این ویدیو یک آموزش ساده و مقدماتی است که مراحل مدل کردن یک چراغ را نشان میدهد و همزمان آشنا میشوید با ایجاد نور و مراحلی که نتیجه کار را همانند تصویر نمونه می کند .

کیفیت تصویری آموزش : 720×1280 – HD

زمان آموزش :  20 دقیقه

دانلود – 80 مگابایت