آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro


اگر بعنوان یک کاربر تازه کار قصد یادگیری نرم افزار بلندر را دارید این آموزش می تواند به شما کمک کند تا این راه را سریعتر طی کنید ، همچنین برای آن دسته از عزیزانیکه کاربر حرفه ای به حساب می آیند نیز مناسب خواهد بود .
موضوعات مختلفی در این دوره آموزش داده می شود و شما با مفاهیم مختلف در بلندر آشنا خواهید شد .

آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro آموزش بلندر Blender 2.79: Complete training from beginner to pro

حجم آموزش : 7.53 GB

دانلود آموزش Blender 2.79: Complete training from beginner to pro :

دانلود – بخش اول
دانلود – بخش دوم
دانلود – بخش سوم
دانلود – بخش چهارم
دانلود – بخش پنجم
دانلود – بخش ششم
دانلود – بخش هفتم
دانلود – بخش هشتم
دانلود – بخش نهم
دانلود – بخش دهم
دانلود – بخش یازدهم
دانلود – بخش دوازدهم
دانلود – بخش سیزدهم
دانلود – بخش چهاردهم
دانلود – بخش پانزدهم
دانلود – بخش شانزدهم

برچسب‌ها:

,

,