آموزشهای SomeKevin – Blender Speed art 1-10


 

SomeKevin  یکی از کاربران یوتیوب است که ویدیوهایی از آموزش نرم افزار بلندر تولید و انتشار میدهد ، او آموزشها را بصورت دور تند برای مشاهده قرار میدهد که این موضوع باعث میشود ویدیوها دارای حجم کمتری باشند و مشاهده یا دانلود آن سهل تر باشد.

در این قسمت آموزشهای Speed art شماره 1 الی 10 ایشان را برای دانلود قرار داده شده و در نوشته های بعدی آموزشهای بیشتری از این کاربر یوتیوب قرار داده خواهد شد.

فایلهای زیر بدون نیاز به کاربری ویژه قابل دانلود می باشند .